TR
EN

Jinekoloji

Myom

Kadınlarda görülen en sık pelvik tümördür ve iyi huyludur. Rahmin kasları ve bağlarından oluşur. 20 - 35 yaş aralığındaki kadınların %20-25 inde rastlanabilir. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artış gösterir. Ancak menopoz ile birlikte görülme sıklığı azalır. Kötü huylu tümöre dönüşme ihtimali çok nadirdir.

Myomların nedeni bilinmemekle birlikte aşırı kadınlık hormonunun salınmasının bunun sebeplerinden biri olduğu düşünülür. Menopozda myomların küçüldüğünü görmemiz bunun sebebinin hormon olabileceğini göstermektedir. Rahim kasındaki tam oluşmamış hücrelerden ya da damar duvarından kaynaklandığı da ileri sürülmektedir.

Ağrı, bası hissi ve fazla miktarda, uzun süren yada düzensiz kanamalarla kendini gösterir. Tanısı en kolay ultrason ile konur.

Tedavisinde takip, ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

  • Op.Dr. Zeynep Taşargöl
    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

    Bu alan üzerinden Myom hakkında sorularınızı ve yorumlarınızı bana gönderebilirsiniz. Verilen yanıtlar tavsiye niteliğindedir. Teşhis ve tedavi için doktorunuza muayene olmanız gerekmektedir.