TR
EN

Tüp Bebek

Cinsiyet Seçimi(PGD)

Preimplantasyon Genetik Tarama Testi nedir?
Preimplantasyon Genetik Tarama Testini, sperm hücresinin yumurta hücresi içerisine yerleştirilmesi sonucu oluşturduğumuz embriyoya uyguluyoruz. Bu testle embriyoyu, rahminize yerleştirmeden önce genetik hastalıklar yönünden tarayarak, bazı genetik hastalıların bebeğe geçmesine izin vermiyoruz.

Böylelikle hem gebelikte yaşayabileceğiniz düşük riskini ortadan kaldırmış oluyoruz, hem de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenizi sağlıyoruz

Cinsiyet Seçimi Nedir?

Cinsiyet seçimi gebelikten önce, çiftin bebeklerinin cinsiyetini seçme yöntemidir. Cinsiyet seçimi yapabilmek için, çiftin tüp bebek yöntemine başvurması gerekir. Tüp Bebek tedavisi yumurtalar ile spermin laboratuvar ortamında döllenmesidir. Bu tedavi süresince, kadın yumurtalıkları uyarılarak yumurta toplama işlemi için (OPU) fazla sayıda yumurta gelişimi amaçlanır. Yumurta toplama gününde, kadından toplanan yumurtalar partnerinden alınan sperm ile döllenerek embiyo oluşumu sağlanır. Embriyolar inkübatörler (rahimi taklit eden cihazlar) içerisinde bekletilir. Embriyoların gelişimi gün bazında gözlemlenir. 3. veya 5.gün embriyolara genetik işlem uygulanır.

Genetik test ile birlikte kromozom analizi yapılır. Bakılan kromozomlardan bir tanesi XY kromozomudur. XY kromozomuna bakılarak, embriyonun cinsiyeti anlışabilir. Embriyoların cinsiyetinin belirlenmesi ile, istenilen cinsiyetteki embriyolar transfer edilir. Embriyo transferi gerçekleştikten sonra hamilelik süreci normal hamilelik süreci ile birebir aynıdır. Birçok vakada, XY kromozomuna ek olarak diğer kromozomlara da bakılarak, embriyonun herhangi bir genetik hastalığı (ör: Down Sendromu, Trizomi, vb) olup olmadığı araştırılır. Cinsiyet belirlemenin %99.9 kesin sonuç vermesi, bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek isteyen çiftler için çok çekici hale gelmiştir.

Cinsiyet seçimi, belli bir cinsiyetin tercih edildiği bazı kültürlerde daha ön plana çıkmaktadır. Buna rağmen, aile üyelerindeki cinsiyet dağılımını dengelemek için de birçok çift bu tedaviye başvurmaktadır. Cinsiyet seçimi ayarlamaları ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Birçok ülke cinsiyet seçimine sadece sağlık sebeplerinden dolayı izin vermektedir (örneğin, belli bir cinsiyete geçecek olan kalıtımsal hastalık gibi).

Bebek Cinsiyet Tayini

Cinsiyet seçimi, kadının istenilen cinsiyetteki bebeğe gebe kalmayıp kürtaj yaptırmasını önleyerek, daha embriyo rahime tutunmadan önce cinsiyetinin belirlenmesini sağlar.
Sağlık sektöründeki devrimsel yeniliklerden biri olan cinsiyet tayini ise, giderek bebek sahibi olmak isteyen çiftler arasında popülaritesini arttırmaktadır.
Cinsiyet tayini bebeğin doğumu öncesi, bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi şeklinde açıklanabilir. Cinsiyet tayini için tarih boyunca pek çok yöntem ortaya atılmıştır fakat en güvenilir olanları bilimsel yöntemler ile gerçekleştirilenlerdir.
Bu işlem sadece çok az sayıda ülkede serbesttir. Bu sebepten ötürü, çiftler dünyanın her yerinden cinsiyet seçimi için bu ülkere seyahat etmektedirler.
Tüp bebekte cinsiyet belirlemek isteyen çiftler normal tüp bebek aşamalarından geçerek işlem için hazırlanırlar.

Tüp bebek tedavisinde çiftler kendi yumurta ve kendi spermlerini kullanacakları için yaş faktörü çıkacak olan yumurta sayısı ve kalitesi ile birebir bağlantılıdır. Yaş ilerledikçe çıkacak olan yumurta sayısı ve rezervi de düşecektir. Bu yüzden tüp bebekte cinsiyet belirlemeyi düşünen çiftler yaşları ilerlemeden tedaviye başlamaları önerilmektedir. Tüp bebekte cinsiyet belirleme yapılırken anne adayından çıkacak olan yumurta sayısı ve kalitesi, baba adayından da alınacak olan sperm örneği ile döllendirilerek oluşacak olan embriyo sayısını da etkileyebilmektedir. Embriyo sayısı ne kadar çok olursa istenilen cinsiyette embriyonun çıkma olasılığı daha yüksek olmaktadır.

  • Op.Dr. Zeynep Taşargöl
    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

    Bu alan üzerinden Cinsiyet Seçimi(PGD) hakkında sorularınızı ve yorumlarınızı bana gönderebilirsiniz. Verilen yanıtlar tavsiye niteliğindedir. Teşhis ve tedavi için doktorunuza muayene olmanız gerekmektedir.